PSYKOLOGPRAKSIS

Malaika Thomsen

Autoriseret psykolog ved Socialministeriet
Cand.psych. fra Københavns Universitet

Psykologsamtaler

Terapi

Coaching

Supervision og andet psykologarbejde efter aftale

- Tavshedspligt

- Følger etiske principper for nordiske psykologer

 

Kontakt:
Telefon
+45 2614 1376

Malaika psykologpraksis             
v/Myrup Bakkehus
Skovmøllevej 5

4700 Næstved

 

Mere om Malaika Thomsen via Linkedin

 

- Reduktion i priser kan forekomme via privat sygeforsikringer

- Henvisning fra lægen giver ikke reduktion i prisen

Medlem af