PSYKOLOGPRAKSIS

Malaika Thomsen

Autoriseret psykolog
Cand.psych. fra Københavns Universitet

Psykologsamtaler

Terapi

Coaching

Supervision og andet psykologarbejde efter aftale

- Tavshedspligt

- Følger etiske principper for nordiske psykologer

- Autoriseret ved Socialministeriet

- Medlem af Dansk Psykolog Forening

 

Kontakt:
Telefon
+45 2614 1376

Malaika psykologpraksis samtalerum               
v/Læge Lissi Jangaard,
Ringstedgade 11A, 2. sal, 4700 Næstved.

Mere om Malaika Thomsen via Linkedin

 

- Reduktion i priser kan forekomme via privat sygeforsikringer

- Henvisning fra lægen giver ikke reduktion i prisen